Regionalna Akademia Zarządzania prowadzi następujące działania:

 

1. Prowadzenie stosowanych badań naukowych w zakresie socjologii, psychologii społecznej, nauk gospodarczych i innych kwestii zarządzania.

2. Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, socjologii, wdrożenia i utrzymania standardów jakości w organizacji, jak również inne aktualne kwestie zarządzania dla wszystkich zainteresowanych organizacji, firm i osób fizycznych niezależnie od ich własności na warunkach umownych;

3. Przygotowanie i szkolenie pracowników naukowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, organizacja szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, konferencji, oraz innych form kształcenia i aktywizacji poznawczej z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

4. Niezależna i profesjonalna atestacja i ocena jakości kształcenia kadry akademickiej, jak również kierowników i praktyków szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania i innych nauk społecznych z wydawaniem odpowiednich dokumentów o kwalifikacji;

5. Doradztwo kadrowe, promowanie rozwoju, testowania i wdrażania zaawansowanych praktyk w zakresie zarządzania personelem, nauk społecznych i edukacji w regionie oraz technologii, technik i programów do pozyskiwania, selekcji, rekrutacji, szkolenia, przekwalifikowania, kształcenia i szkolenia personelu;

6. Promowanie konsolidacji zawodowej naukowców, nauczycieli akademickich, badaczy i praktyków w zakresie zarządzania w celu promowania ich osiągnięć, wymiany doświadczeń, zapewnienia wzajemnej pomocy w sprawach realizacji ich dorobku intelektualnego na poziomie organizacji, społeczności i całego regionu;

7. Promocja rozwoju technologii informacyjnych w regionie, tworzenia i wdrażania programów komputerowych, interaktywnych symulatorów treningowych w zakresie zarządzania, profesjonalnych stron internetowe, portali oraz innych informacyjnych zasobów on-line.